David Prysor Jones – Catchment Advisor (Upper Dee)

Mae gwaith yn cynnwys codi ymwybyddiaeth o lygredd plaladdwyr a llygredd dŵr gwasgaredig yn y Ddyfrdwy Uchaf. Mae David yn annog perchnogion a rheolwyr tir i fabwysiadu mesuriadau a fydd yn arwain tuag at leihau llygredd gan blaladdwyr a llygredd dŵr gwasgaredig yn Nalgylch y Ddyfrdwy.

Graddiodd David mewn Daearyddiaeth BSc ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2013 a Rheolaeth Amgylcheddol MSc ym Mhrifysgol Bangor yn 2015. Magwyd David yn Nalgylch y Ddyfrdwy ac mae’n parhau i fyw ar y fferm deuleuol lle cafodd ei fagu yn y Bala.

Work includes raising awareness of pesticide and diffuse pollution in the Upper Dee. David is encouraging land owners and land managers to adopt measures that will lead to a reduction in pesticide and diffuse pollution in the Dee catchment.

Graduated with a BSc in Geography from Aberystwyth University in 2013 and MSc in Sustainable Environmental Management from Bangor University in 2015. David has lived all of his life in the Dee Catchment and currently lives on the family hill farm in Bala where he was born and bred.

Downloads:


50% Off Ferric Phosphate Slug Pellets
@dm1n1Str4t0rDavid Prysor Jones – Catchment Advisor (Upper Dee)