Adfer Cynefinoedd Afon

‘Adfer prosesau naturiol a chysylltedd afonydd a nentydd i wella cynefin ar gyfer pob rhywogaeth’

Mae afonydd a nentydd yn amgylcheddau amrywiol a newidiol iawn, nid oes dwy ran o afon byth yr un fath. Mae’r amrywiad hwn yn darparu’r amrywiaeth sydd ei angen er mwyn i fywyd gwyllt yr afon ffynnu. Mae Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru yn canolbwyntio ar adfer y prosesau naturiol sy’n cynhyrchu’r mathau eang hyn o gynefin. Bydd hyn yn cynnwys plannu coetiroedd ar lan yr afon, gosod coed marw yn yr afon, adfer gorlifdiroedd a chael gwared ar rwystrau artiffisial i fudiant pysgod. Trwy’r gwaith hwn, gallwn wella’r cynefin a chaniatáu i holl fywyd gwyllt yr afon ffynnu.