Cyfle swydd: Cynorthwy-ydd swyddfa a gweinyddu

Lleoliad: Llangollen, Gogledd Cymru.

Cyflog: £21,826.54 pro rata.

7.5 awr yr wythnos. (Gyda phosibilrwydd o weithio am ddiwrnod llawn neu dros gyfres o ddyddiau)

Pensiwn: Opsiwn o bensiwn yr Ymddiriedolaeth Afonydd; Cyfraniad gweithwyr o 4% a chyfraniad cyflogwyr o 9%.

Gwyliau: 25 diwrnod (pro rata) + gwyliau banc

Yn atebol i’r: Prif Swyddog Gweithredol.

Ynglŷn ag Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru: Elusen fach annibynnol yw Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru sy’n gweithio i adfer nentydd ac afonydd dalgylch y Ddyfrdwy ar gyfer bywyd gwyllt a phobl. Mae’r Ymddiriedolaeth, sy’n aelod o’r mudiad ymddiriedolaeth afonydd ehangach, yn mynd trwy gyfnod cyffrous o dwf ac mae angen cymorth gweinyddol ychwanegol arni nawr.

Trosolwg o’r Swydd: Bydd y Cynorthwy-ydd Swyddfa a Gweinyddu yn rhoi cymorth i’r Prif Weithredwr a rheolwyr rhaglen Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru. Bydd y rôl wedi’i lleoli yng nghanolfan Busnes Malthouse, Llangollen a bydd yn addas ar gyfer unigolyn sy’n chwilio am nifer fach o oriau hyblyg.

Cyfrifoldebau a dyletswyddau

  • • Cyflawni tasgau gweinyddol, ariannol, iechyd a diogelwch, adnoddau dynol, cyfathrebu ac ati
  • • Teipio dogfennau, cofnodion ac ati
  • • Gofalu bod y swyddfa’n cael ei chadw’n lan a chyda cyflenwad offer da

Gwybodaeth a Phrofiad:

Hanfodol:

  • • Gallu da gyda chyfrifiaduron
  • • Profiad o weithdrefnau gweinyddol
  • • • Gallu i weithio gydag amrywiaeth o bobl

Dymunol:

  • • Gwybodaeth am feddalwedd QuickBooks
  • • Gwybodaeth am gyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu
  • • Yr iaith Gymraeg

Ceisiadau: anfonwch lythyr cais a CV at Peter Powell yn

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Medi 15fed 2022