Cyfle Swydd: Ni Ddylai Fod yn y Ddyfrdwy: Rheolwr Rhaglen

Disgrifiad Swydd: Ni Ddylai Fod yn y Ddyfrdwy: Rheolwr Rhaglen

Lleoliad: Llangollen, Gogledd Cymru.

Cyflog: £32,218- 36,898 y flwyddyn, yn amodol ar brofiad.

Lleoliad:Llangollen, Gogledd Cymru.
Pensiwn: Opsiwn cynllun pensiwn Ymddiriedolaeth yr Afonydd; Cyfraniad gweithwyr o 6% a chyfraniad cyflogwyr o 9%.
Gwyliau: 25 Diwrnod + Gwyliau Banc.
Contract: Llawn amser (37.5 awr yr wythnos). Cytundeb 2 flynedd i ddechrau ond caiff ei ymestyn os bydd codi arian yn llwyddiannus.

Am Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru:

Aelod o fudiad ehangach Ymddiriedolaeth yr Afonydd; Elusen fach annibynnol yw Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru sy’n gweithio i adfer ffrydiau, nentydd ac afonydd dalgylch y Ddyfrdwy ar gyfer bywyd gwyllt a phobl. Mae gan Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru bum rhaglen waith i’w dilyn yn ein strategaeth 2023-2027. Nod y Rhaglen Ni Ddylai Fod yn y Ddyfrdwy yw creu dull a arweinir gan y gymuned i ddileu ffynonellau llygredd. Mae’r rhaglen yn gwneud hyn drwy hyfforddi dinasyddion-wyddonwyr, sesiynau codi sbwriel, digwyddiadau Addysg a gosod systemau draenio cynaliadwy.

Trosolwg Swydd:

Bydd rheolwr y rhaglen yn rheoli’r rhaglen Ni Ddylai Fod yn y Ddyfrdwy gan gynnwys codi arian, cyllidebau, darparu a gwerthuso. Ar hyn o bryd, dyma fydd yr unig swydd a gyflogir ar y rhaglen ac nid oes unrhyw gyfrifoldebau rheolwr llinell. Mae hyn yn golygu y bydd y rôl hon hefyd yn gyfrifol am ddarparu gweithgareddau’r rhaglen o ddydd i ddydd. Bydd hyn yn cynnwys trefnu diwrnodau casglu sbwriel a digwyddiadau gwirfoddol eraill, rheoli rhaglen profi ansawdd dŵr gwyddoniaeth dinasyddion a chynnal digwyddiadau addysg i godi ymwybyddiaeth o’r heriau a wynebir gan yr amgylchedd dŵr. Bydd y rôl hefyd yn gyfrifol am reoli cyfathrebiadau Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol.

Gwybodaeth a Phrofiad:

Hanfodol:

Modd hyderus a dymunol.

Y gallu i gydlynu ffrydiau gwaith lluosog.

Y gallu i ddefnyddio Windows/Microsoft Office.

Trwydded yrru lawn a’ch cerbyd eich hun.

Profiad o reoli cyllidebau

Profiad o reoli sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Dymunol:

Gwybodaeth am yr heriau a wynebir gan yr amgylchedd dŵr.

Profiad o reoli contractwyr.

Siaradwr Cymraeg

I Ymgeisio anfonwch lythyr eglurhaol a C.V at Peter Powell, P

Dyddiad Cau: 9am, 25 Mai 2023