Dull Seiliedig ar Ddalgylchoedd

‘Gweithio gyda sefydliadau i leihau dyblygu gwaith a chael y gwerth gorau am arian ar gyfer ein gwaith’

Mae’r Afon Ddyfrdwy yn darparu cyfleoedd a heriau i ystod eang o sefydliadau. Mae gan bob un o’r sefydliadau hyn ei flaenoriaethau a’i gryfderau ei hun. Mae dwy bartneriaeth dalgylch yn helpu i gydlynu’r gwaith rhwng y gwahanol sefydliadau. Mae Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru yn cynnal y Bartneriaeth Dyfrdwy Ganol ac yn aelod o bartneriaeth Lanwol y Ddyfrdwy. Mae’r gwaith hwn yn hanfodol i sicrhau nad yw sefydliadau’n dyblygu gwaith, bod gwahanol flaenoriaethau’n cael eu hymgysylltu a bod y gwerth gorau am arian yn cael ei gyflawni wrth reoli’r Afon Ddyfrdwy.

I dderbyn cylchlythyr Partneriaethau Dalgylch y Ddyfrdwy Ganol llenwch y ffurflen hon: