Ffermio Dŵr Doeth

‘Gweithio gyda’r diwydiant amaethyddol i leihau colled llygryddion i gyrsiau dŵr’

Ffermio yw’r defnydd tir mwyaf o fewn dalgylch yr Afon Ddyfrdwy ac asgwrn cefn y gymuned wledig. Pob dydd mae ffermydd yn gweithio gyda phridd a maetholion i ddarparu’r bwyd rydyn ni’n ei fwyta. Yn anffodus, dyma hefyd ddau o’r llygryddion mwyaf sy’n niweidio’r amgylchedd dŵr.

Trwy ein rhaglen Ffermio Dŵr Doeth, rydym yn gweithio’n gyfrinachol gyda ffermwyr prysur i adnabod arferion newydd a’r buddsoddiad sydd eu hangen i gadw maetholion a phridd yn yr ardaloedd lle maent o fudd i fusnes y fferm ac allan o’r Afon Ddyfrdwy.