Llifoedd Amgylcheddol

‘Mae gollyngiadau o Gronfeydd Dŵr y Ddyfrdwy yn cael eu rhyddhau yn y modd mwyaf amgylcheddol addas posibl’

Mae lefelau dŵr yr Afon Ddyfrdwy ymhlith y rhai a reolir fwyaf yn Ewrop. Mae’r gyfradd rhyddhau yn cael ei reoleiddio i leihau llifogydd, gan ddarparu lefelau digonol ar gyfer dŵr yfed tra’n darparu cyfleoedd ar gyfer hamdden. Gall patrwm y gollyngiadau gael effeithiau negyddol ar fywyd gwyllt yr afon. Drwy adnabod sut mae’r gyfundrefn llif yn effeithio ar fywyd gwyllt, gellir gwneud newidiadau gydag effeithiau dibwys ar rhanddeiliaid eraill.

Cym River Dee regulation, unnatural flows and their impact on the wildlife of the Dee and Llyn Tegid Special Area of Conservation.pdf