Mae Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru yn chwilio am Ymddiriedolwyr Gwirfoddol!

A allwch chi ddod â’ch sgiliau a’ch profiad i’n helpu ni i gyflawni ein hamcan o Afon Dyfrdwy sydd heb lygredd ac yn llawn bywyd gwyllt? 

Daliadaeth Ymddiriedolwyr: Tymor 3 blynedd – 2 dymor ar y mwyaf

Rheoleidd-dra: 4 cyfarfod ar-lein y flwyddyn + cyfleoedd ychwanegol

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr i ymuno â’n Bwrdd ar adeg gyffrous o dwf ac uchelgais, rydym ar hyn o bryd yn ail flwyddyn ein strategaeth bum mlynedd uchelgeisiol, felly rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr a all ein helpu i gyflawni’r strategaeth hon a chwarae rôl hanfodol wrth greu’r nesaf. Mae rôl ein Hymddiriedolwyr yn amrywiol ac ysgogol ac yn cael effaith sylweddol ar Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru ac ar iechyd yr afon Dyfrdwy a’i bywyd gwyllt yn y dyfodol.

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o weithredu fel Ymddiriedolwr. Rydym yn edrych yn arbennig am ymgeiswyr sydd â phrofiad neu wybodaeth yn y meysydd canlynol:

  • Cyllid y Sector Elusennau a/neu Godi Arian
  • Gwerthiannau a Marchnata
  • Adnoddau Dynol
  • Amaethyddiaeth

Ein nod yn y pen draw yw datblygu ac ehangu amrywiaeth ein Bwrdd Ymddiriedolwyr; rydym yn gweithio tuag at gydbwysedd cyfartal rhwng y rhywiau yn ogystal ag amrywiaeth o safbwyntiau a chefndiroedd.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn derbyn ceisiadau gan bobl a all ychwanegu amrywiaeth at ein bwrdd. Gallwch ddod o hyd i’n hymddiriedolwyr presennol yma: https://www.welshdeetrust.com/trustees/

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Peter Powell ar

Dyddiad Cau: Dydd Llun 12 Awst 2024.