Diolch am ymweld â ni!

Mae Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru yn elusen amgylcheddol gyda’r nod o adfer ffrydiau, nentydd ac afonydd yn nalgylch y Ddyfrdwy ar gyfer bywyd gwyllt a phobl.

Pwy yw Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru

Yma yn Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru rydym yn trawsnewid cyfoeth yr Afon Ddyfrdwy a’r bywyd gwyllt sy’n dibynnu arni. O’r Pryf y Cerrig lleiaf i’r Eog nerthol, credwn y gall ac y bydd ein gwaith yn adfer afon lân lewyrchus er budd pobl a bywyd gwyllt.

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf